+90216 409 19 97 - 98 Fax: 4091999

info@iacturkey.com

Our Blog

14
Oca
admin
Yorum yapılmamış

İzmir ofisimiz açıldı

İzmir

Read More
19
Eyl
admin
Yorum yapılmamış

TMS Uygulama Kapsamı

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı Güncellenmiştir Karar metine göre TMS lerin uygulama kapsamı aşağıdaki gibi olacaktır. 1) Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS’lerin uygulanmasına, 2) Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS’nin […]

Read More
16
Eyl
admin
Yorum yapılmamış

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayımlanmıştır.

Konu: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayımlanmıştır.   6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ 15.09.2018 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümleri Anonim ve Limited şirketler ile Sermayesi Paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktadır. Tebliğin amacı TTK’nın […]

Read More
13
Tem
admin
Yorum yapılmamış

Akaryakıt Şirketlerinde Bağımsız Denetim

EPDK’dan Lisans alarak faaliyet gösteren şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi olma ölçütleri 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine dair karar” 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karara ekli II sayılı listenin 4. Maddesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) […]

Read More
12
Tem
admin
Yorum yapılmamış

Kosgeb Bağımsız Denetim Desteği

Bağımsız Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin ölçütlerin yeniden belirlenmesi ve Kobi tanımında yapılan değişiklik ile 2018 Yılında bağımsız denetime tabi olan şirketler için Kosgeb tarafından Genel Destek Programı kapsamında verilen Bağımsız Denetim Desteğinden yararlanma imkanı genişledi. 24 Haziran 2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve […]

Read More
25
Haz
admin
Yorum yapılmamış

2018 Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

26/03/2018 TARİHLİ VE 2018/11597 SAYILI BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE 2018 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER   Bağımsız Denetime tabi şirketler dört ana grupta toplanmıştır. Genel Denetim Kriterlerine göre bağımsız Denetime tabi şirketler Herhangi Bir Ölçüte Tabi olmaksızın bağımsız denetime tabi şirketler (I) Sayılı Liste Daha Düşük Ölçütler Belirlenen Özel Şirketler […]

Read More
31
Eki
admin
Yorum yapılmamış

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

8 Mayıs 1996 tarihinde Taşkent’te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol, 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL ile Özbekistan adına Başbakan Yardımcısı Sayın Djamshid KUCHKAROV tarafından imzalanan söz konusu Protokolün yürürlüğe girmesi ile gelişen ekonomik […]

Read More
28
Eyl
admin
Yorum yapılmamış

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmıştır.

14 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No: 30193 Resmi Gazete Tarihi: 27/09/2017 MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” […]

Read More
26
Eyl
admin
Yorum yapılmamış

4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

  Başlık 4 SERİ NO’LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 30192 Resmi Gazete Tarihi 26/09/2017 Kapsam   1. Amaç Bu Tebliğde, ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (yerine göre “ÇVÖ Anlaşması” veya “anlaşma”) kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya […]

Read More