Akaryakıt Şirketlerinde Bağımsız Denetim

EPDK’dan Lisans alarak faaliyet gösteren şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi olma ölçütleri

26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine dair karar” 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karara ekli II sayılı listenin 4. Maddesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans, sertifika ve yetki belgesi alıp bu kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler için Bağımsız Denetime Tabi olma kriterleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
Söz konusu kriterlerin incelenerek şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığını tespit etmesi ve Bağımsız Denetime tabi olunması halinde 2018 yılı için genel kurulda denetçi seçimi yapması gerekmektedir

Bağımsız Denetim eşik değerleri

 Aktif Toplamı 30 milyon

 Yıllık Net Satış Hasılatı 40 milyon

 Çalışan sayısı 125 kişi

Tek Başına veya Bağlı Ortaklık ve iştirakleri ile birlikte yukarıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde ( 2016 ve 2017) aşan şirketler 2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacaktır.

ÖNEMLİ!

 Eşik Değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleri ile birlikte dikkate alınır.

 Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir) dikkate alınır.

 Çalışan sayısı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır.

 İştirakler açısından iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.