Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması


8 Mayıs 1996 tarihinde Taşkent’te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol, 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL ile Özbekistan adına Başbakan Yardımcısı Sayın Djamshid KUCHKAROV tarafından imzalanan söz konusu Protokolün yürürlüğe girmesi ile gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerin yaratabileceği vergi sorunlarının çözümü konusunda mevcut anlaşmanın daha etkin bir şekilde uygulanması ve vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma ile daha etkin şekilde mücadele edilmesi hedeflenmektedir.