+90216 409 19 97 - 98 Fax: 4091999

info@iacturkey.com

İnovatif Olmak7/24 DanışmanlıkDenetim Ekip İşidir

İnovatif Olmak

Farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ...

Learn More

7/24 Danışmanlık

İhtiyaç duyduğunuzda ...

Learn More

Denetim Ekip İşidir

.... standartların üstünde hizmet ...

Learn More

The Official Site of Innovative Audit [İnovatif Denetim resmi internet sitesi]

CONTACT US [Bizimle İletişime Geçin]
Hizmetlerimiz
We are innovative solution partner. Our Services;

Denetim Hizmetleri

– Bağımsız Denetim – Tasdik hizmetleri – Özel denetim – İç denetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, kontrolü – Operasyonel süreç denetimi – Mali süreç denetimi – Suiistimal denetimi    

Vergi Danışmanlığı

– Vergi planlamasının yapılması – Vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi – Uzlaşma dava açma değerlendirmeleri – Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma – Vergi müşavirliği

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

– Organizasyon yapısının oluşturulması, analizi ve tadili – İç kontrol sistemlerinin kurulması – Yönetim Kuruluna doğrudan danışmanlık yapmak – Aile şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde danışmanlık

Şirket Birleşmeleri ve Diğer İşlemler

– Şirket kuruluş işlemleri – Ek birimlerin açılışı – Şirket nevi değişiklik işlemleri – Şirket Birleşme/Bölünme işlemleri – Genel Kurul işlemleri – Tasfiye işlemleri